Kromě virtuálních kongresů, schůzek, konferencí a webinářů
pro vás aktuálně připravujeme i nové webové stránky.
Nyní si můžete prohlédnout naši nabídku
pro realizaci virtuálních a hybridních akcí.
 

Nabídka pro realizaci virtuálních a hybridních akcí Nabídka pro realizaci virtuálních a hybridních akcí

Plánujte a realizujte s námi!

Kontaktujte nás na:
cbt@cbttravel.cz
tel: +420 224 942 575
 
 

Detailní informace o aktuálních akcích získáte na jednotlivých webových stránkách:
 

www.dialogy2020.cz

www.liblice2020.cz

www.kongrescns2020.cz

www.interdisciplinarymeeting.cz

www.biolab2020.cz

www.csbmb2020.cz / www.csbmb2021.cz

www.sjezdCSKB2021.cz

www.mdoprague2021.cz

 
Další aktivity Congress Business Travel můžete shlédnout na: www.cbtclass.cz

Profil společnosti | Congress Business Travel
Skip to navigation

Profil společnosti

Agentura Congress Business Travel, spol. s r. o. (CBT) je odborníkem v oblasti kompletní organizace kongresů, incentivních programů a business travel services. Hlavním cílem je poskytování služeb na nejvyšší profesionální úrovni a dosažení maximální spokojenosti co největšího počtu klientů.

Agentura Congress Business Travel, spol. s r. o. byl a založena počátkem roku 1991 v metropoli České republiky  Praze. Pracovní tým je složený z vysoce kvalifikovaných specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti kongresové turistiky.

Za dobu své existence agentura zrealizovala úspěšně celou řadu akcí kongresového, incentivního i společenského charakteru ve spolupráci s širokým okruhem tuzemských i zahraničních společností, firem a jiných subjektů. Důkazem spokojenosti s úrovní a kvalitou služeb je fakt, že řada partnerů využívá těchto služeb opakovaně. Společnost CBT mimo jiné po řadu let úspěšně působila jako exkluzivní dodavatel ubytování a turistických služeb pro Kongresové centrum České lékařské společnosti J. E. Purkyně, v současné době je např. organizátorem akcí pořádaných Českou společností klinické biochemie, České flebologické společnosti, firmou Roche Diagnostics, Bayer s.r.o. a řady dalších.

Citlivě přistupujeme zvlášť ke každému klientovi, kterému, kromě jeho požadavků, nabízíme i různé doplňkové služby, aby kongresy, incentiva či veletrhy, zaštítěné jménem konkrétních firem, uspokojily všechny požadavky účastníků i hostů a tím garantovaly nejvyšší úspěšnost a následný pozitivní dopad na očekávané výsledky.

Náš pracovní tým je schopen komunikace v několika hlavních světových jazycích. Pro zajištění hladkého průběhu akce je k dispozici po celou dobu konání náš delegát.

Profesionální tým expertů CBT každoročně připraví a zorganizuje řadu prezentačních akcí, včetně doprovodných programů.

Serióznost, kvalitu a spokojenost klientů v rámci služeb agentury CBT při realizaci kongresů, incentivních programů a dalších aktivit dokládá přehled referencí konkrétních renomovaných, světově známých společností.


Language version

Top | Homepage